ECONO FEEDS
Maximum Growth, Performance and Profit
 
 
 
 
 
Libanon Veevoere (Pty) Ltd - EconoFEEDS is gebaseer in Meyerton in die Vaaldriehoek, net buite Henley-on Klip en Bronkhorstspruit. In 2007 het die huidige eienaar Vic Steijn Libanon Melkery CC gestig, n melkboerdery. In 2009 het die vraag na kwaliteit veevoere in die omgewing, en die stremming van melkboerdery, Vic op n geleentheid gebring om n veevoer besigheid op die been te bring
 
EconoFEEDS is n geskenk van Onse Hemelse Vader en is gebaseer op Christelike beginsels. Filippense 4:13 "Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee"
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 
 
 
     

 

 

 

 
 
 

 
ECONO FEEDS
Maximum Growth, Performance and Profit
 
 
 
 

 
Libanon Veevoere (Pty) Ltd - EconoFEEDS is gebaseer in Meyerton in die Vaaldriehoek, net buite Henley-on Klip en Bronkhorstspruit. In 2007 het die huidige eienaar Vic Steijn Libanon Melkery CC gestig, n melkboerdery. In 2009 het die vraag na kwaliteit veevoere in die omgewing, en die stremming van melkboerdery, Vic op n geleentheid gebring om n veevoer besigheid op die been te bring
 
EconoFEEDS is n geskenk van Onse Hemelse Vader en is gebaseer op Christelike beginsels. Filippense 4:13 "Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee"